Over ons

Het Vrouwengilde Heerlen is een vereniging van leden. Het heeft een bestuur en verschillende werkgroepen en clubs die allemaal zijn samengesteld uit leden van de vereniging.

 

Het bestuur

Het bestuur van het Vrouwengilde Heerlen bestaat uit vijf personen:

 • P. Jung-Kok (voorzitter)
 • J. Nowacki  (secretaris)
 • J. Huijts-Consten (1ste penningmeester) 
 • M. Gajentaan  (2de penningmeester)
 • J. Peeters-Verberk (bestuurslid) 

 

De werkgroepen

Convocaat

 • J. Peeters-Verberk

Ledenadministratie

 • J. Huijts-Consten

Excursies

 • M. Gajentaan
 • J. Peeters-Verberk

Lezingen

 • J. Berends-Teunissen
 • M. Merken
 • W. van Rossum-Koelstra
 • A. Widdershoven

Vorming

 • J. Berends-Teunissen
 • H. Sluijsmans-Bloemers
 • M. Arts

Website

 • D. van Bruggen-Ebrecht
 • K. Schlusmans

Ziekenbezoek

 • M. Braun

Contact met niet meer actieve leden

 • J. Collaris

 

Clubs en contactvrouwen 

Leesclub: M. van Santen–Hoeufft

Kegelen: M.J. Jongen-Jacobs

Koersbal: M. Gajentaan

Ochtendwandelingen: L. Bringmann-Rosenboom

Middagwandelingen: M.J. Jongen-Jacobs

Yoga: R. Vermeulen-Dols en M. Gajentaan

 

Jaarvergadering

Het Vrouwengilde Heerlen houdt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering.

De agenda en notulen van de ALV worden aan de leden toegezonden.

 

Vrijwilligers

Het Vrouwengilde wordt louter gedragen door vrijwilligers. Alle leden wordt gevraagd om erover na te denken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het Vrouwengilde. Die bijdrage kan allerlei vormen hebben, van het helpen bij het koffie schenken tot het zitting nemen in het bestuur.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het Vrouwengilde Heerlen blijft groeien en bloeien!