Lidmaatschap

Iedere vrouw kan lid worden van het Vrouwengilde Heerlen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd maar deelname is altijd vrijwillig.

Bij het lidmaatschap hoort ook dat u zich akkoord verklaart met de AVG regels zoals die op de website vermeld staan.

Convocaat

U krijgt als lid maandelijks een convocaat waarin de activiteiten van die maand en nieuws van het Vrouwengilde vermeld staan. In het convocaat staat ook vermeld hoe, wanneer en bij wie u zich kunt inschrijven voor activiteiten en hoe de betaling moet gebeuren. 

Het convocaat verschijnt doorgaans rond de 25e van de maand.

Voor 1 november 2024 kan ieder lid aangeven of zij het convocaat het komend jaar per mail wil ontvangen of toch liever per post.

Besluit u het per post te willen blijven ontvangen, dan betekent dat dat u 10 euro extra betaalt boven op de contributie die voor volgend jaar weer op 30 euro is vastgesteld.

Mocht u het convocaat onverhoopt een keer niet hebben ontvangen (per post of via e-mail), wilt u dit dan onmiddellijk melden aan de ledenadministratie secretariskvgheerlen@live.nl? Zij draagt er dan zorg voor dat u zo snel als mogelijk is het convocaat alsnog ontvangt.

Contributie

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. 

Aanmelden

Aanmelden als lid kan via: secretariskvgheerlen@live.nl

Na aanmelding ontvangt u dan zo spoedig mogelijk de inschrijfformulieren en de AVG-verklaring. 

Afmelden

Als u zich wilt afmelden als lid, dan vragen wij u dit te doen vóór 15 november bij de ledenadministratie secretariskvgheerlen@live.nl

Aansprakelijkheid

Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld.