Overige activiteiten

Het Vrouwengilde Heerlen werkt ook samen met andere organisaties die hun activiteiten openstellen voor leden van het Vrouwengilde Heerlen. Deze activiteiten worden hier beschreven.

Dinsdag 28 mei - Servicegilde Landgraaf: Lezing De natuur als inspiratiebron in de kunst

Het Servicegilde Landgraaf verzorgt op dinsdagavond 28 mei een boeiende lezing eveneens door Arjen van Prooijen met als titel: ‘De natuur als inspiratiebron in de kunst’. De presentatie gaat over de wijze waarop hedendaagse kunstenaars de natuur als inspiratiebron kiezen. Soms zijn kunstenaars vooral gefascineerd door de schoonheid van een natuurfenomeen, maar er zijn ook kunstenaars die geëngageerd werk maken en ons proberen te waarschuwen voor de kwetsbaarheid van de natuur. U zult verrassende ontdekkingen doen.

Aanvang van de lezing: 19.30 uur. Adres: Burgerhoes, Servicegilde Raadhuisplein 1 Landgraaf. Kosten: € 5,00 te voldoen op de avond van de lezing.

Aanmelden: gildelandgraaf@gmail.com