Vieringen en Algemene Ledenvergadering

Woensdag 20 maart - Algemene Ledenvergadering

De agenda en de overige stukken worden uiterlijk in week 10 per separate post aan u verzonden. U wordt verzocht zich vooraf aan te melden.

Tijdens het gedeelte vóór de pauze blikken we terug op het verenigingsjaar 2023 en legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten van dat jaar.

In de pauze is er tijd voor koffie/thee en lekker stukje vlaai.

Na de pauze zal de groep ’Teek 9’ twee keer een half uur een muzikaal optreden verzorgen voor u.

Een drankje in de pauze van ‘Teek 9’ is voor eigen rekening.

  • Locatie:  A gene Bek, Tacitusstraat 130. 6417 TZ Heerlen.
  • Tijd: 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur.
  • Alleen voor leden van het Vrouwengilde Heerlen.